Η Πολιτική Cookies της Ιστοσελίδας https://explor.gr/ (εφεξής «Ιστοσελίδα») έχει γραφτεί με όσο το δυνατόν πιο απλό τρόπο, ώστε να είναι κατανοητή από όλους τους χρήστες της. Με την περιήγηση στην Ιστοσελίδα, ο χρήστης συμφωνεί με τη χρήση cookies και με αυτήν την Πολιτική. Η παρούσα έγγραφη πληροφόρηση συνιστά μια επέκταση του ενημερωτικού banner για τη χρήση των cookies που εμφανίζεται όταν οι χρήστες συνδεθούν για πρώτη φορά στην αρχική σελίδα. Η Πολιτική Cookies είναι μέρος των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας και μπορεί να τροποποιείται κατά καιρούς. Σας συστήνουμε να ελέγχετε τακτικά την Πολιτική Cookies προκειμένου να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές. Η Πολιτική Cookies, η οποία είναι δημοσιευμένη στην Ιστοσελίδα μας, είναι αυτή που ισχύει κάθε στιγμή. Το τμήμα με τίτλο «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ» στο τέλος αυτής της σελίδας περιγράφει πότε έγινε η τελευταία τροποποίηση αυτής της Πολιτικής. Καμία τροποποίηση της Πολιτικής Cookies δεν ισχύει αν δεν δημοσιευτεί στην Ιστοσελίδα μας.

Αν υπάρξει οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στην Πολιτική Cookies μας, θα σας ενημερώσουμε με νέο μήνυμα κατά την είσοδό σας στην Ιστοσελίδα. Αν κάνουμε κάποια ουσιαστική αλλαγή στην Πολιτική Cookies μας, θα σας ζητήσουμε να την αποδεχτείτε εκ νέου. 1. Τι είναι η Πολιτική Cookies Με την παρούσα Πολιτική, η Εταιρεία μας παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας της, πληροφορίες σχετικά με τη χρήση Cookies στον παρόντα ιστότοπο. Ειδικότερα, σας ενημερώνουμε σχετικά με την έννοια των Cookies, την κατηγορία των Cookies, την πηγή, τον σκοπό και τη διάρκεια αυτών. 2. Τι είναι τα Cookies Τα Cookies είναι μικρά ψηφιακά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται από τον εξυπηρετητή του ιστότοπου (web server) στον περιηγητή (browser) του εκάστοτε χρήστη, στον οποίο και αποθηκεύονται όταν ο χρήστης επισκέπτεται την Ιστοσελίδα https://explor.gr/ . 2. Τι είδους Cookies χρησιμοποιούμε: Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι δεν χρησιμοποιούμε Cookies απόδοσης ούτε Cookies Εμπορικής Προώθησης στην ιστοσελίδα https://explor.gr/ Αυτό συνεπάγεται ότι δεν τοποθετούμε cookies στις συσκευές των Χρηστών της ιστοσελίδας https://explor.gr/ προκειμένου να αναλύσουμε την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και της παρουσίασης ούτε για σκοπούς διαφήμισης της Ιστοσελίδας μας. Αντιθέτως, στην Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούνται μόνο τα απολύτως απαραίτητα Cookies για την υποστήριξη των απαραίτητων λειτουργιών του ιστότοπου. Δίχως την αποθήκευση των συγκεκριμένων Cookies η Ιστοσελίδα δεν δύναται να λειτουργήσει με ασφάλεια και αδιάλειπτα, με αποτέλεσμα ο χρήστης να μην απολαμβάνει το επίπεδο ασφάλεια και χρηστικότητας που αναζητά. Τα συγκεκριμένα Cookies αποθηκεύονται στον περιηγητή του χρήστη χωρίς να υπάρχει δυνατότητα απόρριψης αυτών για τους παραπάνω περιγραφόμενους λόγους. Η απόρριψη των συγκεκριμένων Cookies έχει ως αποτέλεσμα την μη ασφαλή περιήγηση και την απουσία της πλήρους χρηστικότητας της Ιστοσελίδας κατά την περιήγηση του χρήστη, με αποτέλεσμα ο χρήστης να μην δύναται να χρησιμοποιήσει το σύνολο των δυνατοτήτων της Ιστοσελίδας με ασφάλεια.

Η Ιστοσελίδα δεν παρέχει την δυνατότητα απόρριψης αυτών των Cookies και συνιστά στους χρήστες της να μην επιδιώκουν την απόρριψή τους με κανέναν τρόπο.

Τα Cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα είναι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΌνομα ΠΗΓΗΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ / ΣΚΟΠΟΣΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑπαραίτητοPHPSESSIDexplor.grΓια να παρέχει λειτουργίες σε όλες τις σελίδες.When the browsing session ends