Σε αυτό το άρθρο, θα βρείτε ένα πάντα ενημερωμένο έγγραφο με την πολιτική μας και τους όρους κράτησης. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες σε αυτό το άρθρο. Η Πολιτική Απορρήτου εμφανίζεται στη δεύτερη σελίδα αυτού του άρθρου.

Πολιτική Απορρήτου

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει την Ιδιωτικότητα και την ασφάλειά σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας και την Πολιτική των Cookies

1. Κανόνες συμπεριφοράς και όροι της κοινότητας

1.1.Ως Χρήστες της Ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθότητα, την ακρίβεια και την αλήθεια των πληροφοριών που εισάγετε στην Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση ούτε ευθύνη ούτε δυνατότητα να ελέγχει την ορθότητα των πληροφοριών που εισάγετε στην Ιστοσελίδα.

1.2. H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να άρει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μέρη ή σε ολόκληρη την Ιστοσελίδα ή/και να πάρει κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο μέτρο για να εφαρμόσει τους παρόντες όρους αν αντιληφθεί οποιαδήποτε παραβίαση.

1.3. Ως Χρήστες οφείλετε να μην παρέχετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της Εταιρείας μπορεί να ακυρώσει την πρόσβαση των Χρηστών στην Ιστοσελίδα αν αποδεδειγμένα λάβει γνώση ότι η πρόσβαση του εκάστοτε Χρήστη στην Ιστοσελίδα έχει χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση μη εξουσιοδοτημένων ενεργειών ή ότι παρέχονται ψευδείς πληροφορίες.

1.4.Η χρήση και η συμμετοχή των Χρηστών στην υπηρεσία του explor.gr είναι εθελοντική.

2. Γονική Συναίνεση ή Συναίνεση Κηδεμόνα

Πρέπει να είστε 18 ετών ή μεγαλύτερος για να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας της Εταιρείας μας. Κάποιο από το περιεχόμενο που διατίθεται ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για παιδιά. ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΟΝΕΑ Ή ΤΟΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΤΟΥΣ

3. Ο κωδικός και ο λογαριασμός χρήστη

Ως Χρήστες είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου των κωδικών πρόσβασης και των πληροφοριών σχετικά με τους λογαριασμούς χρήστη σας. Ως Χρήστης αναλαμβάνετε να ενημερώσετε την Εταιρεία άμεσα σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας ή σχετικής υποψίας, καθώς και σε περίπτωση παραβίασης ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας, κλοπής ή άνευ άδειας κοινολόγησης του κωδικού πρόσβασης. Αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη για όποια δραστηριότητα κάθε είδους λαμβάνει χώρα με χρήση του λογαριασμού χρήστη σας. Σε περίπτωση που κάποιος χρησιμοποιεί το λογαριασμό ή τον κωδικό σας, αναλαμβάνετε να μας ενημερώσετε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός 36 ωρών από τη στιγμή που λάβατε γνώση.

3. Περιορισμός Ευθύνης

3.1.Αντιλαμβάνεστε και αποδέχεστε ότι η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, πιθανή ή επελθούσα ζημία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, των διαφυγόντων κερδών, της καλής φήμης, της ζημίας ως προς τα δεδομένα ή άλλες ζημίες (ακόμη και αν μας έχετε ενημερώσει για τη σχετική πιθανότητα επέλευσης της ζημίας), προκύπτει ή πηγάζει από (α) τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας, (β) τη χρήση οποιουδήποτε υλικού βρίσκεται αναρτημένο στο https://explor.gr/ ή σε ιστοσελίδα ή ιστοσελίδες, στις οποίες αυτό παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμων, (γ) συμπεριφορά τρίτων μερών στην ιστοσελίδα ή (δ) οποιοδήποτε άλλο γεγονός συνδέεται με την ιστοσελίδα και τις παρεχόμενες από την εταιρεία υπηρεσίες.

3.2.Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σωστή λειτουργία της Ιστοσελίδας, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της, των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπες ή/και εύρυθμες. Συνεπώς, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους.Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σωστή λειτουργία της Ιστοσελίδας, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της, των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπες ή/και εύρυθμες. Συνεπώς, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους.

34. Η Εταιρεία κρατάει αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της Ιστοσελίδας για (5) πέντε ημέρες.

6.5. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε περιπτώσεις οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας.

3.6. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να απενεργοποιεί κάθε λογαριασμό και χωρίς προειδοποίηση, εφόσον η ίδια κρίνει πως δε συμφωνεί με κάποιον από τους όρους χρήσης ή εξυπηρετεί κάποιον κακόβουλο σκοπό.

3.7. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς την ισχύ για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών και να παύσει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας προς τον Χρήστη.

38 Η Εταιρεία δύναται να τροποποιήσει ή να ανανεώσει τους παρόντες όρους χρήσης οποτεδήποτε.

3.9 Η κάλυψη της αστικής ευθύνης περιγράφεται αναλυτικά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο έχει υπογράψει εταιρεία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4. Ισχύον Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε νομική διαφορά προκύψει από τους παρόντες ή τη χρήση της Ιστοσελίδας υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Ηρακλείου Κρήτης

5.Συνεργάτες

Η εταιρεία για την υλοποίηση των πακέτων δραστηριοτήτων χρησιμοποιεί τρίτους εξωτερικούς συνεργάτες τους οποίους έχει επιλέξει κατόπιν έρευνας αγοράς και με την τεχνογνωσία, με αυστηρά κριτήρια που διαθέτει και με τους οποίους δεσμεύεται συμβατικά. Η εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για τον τρόπο και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών από τις ανωτέρω εταιρείες οι οποίες είναι αυτοτελείς και ανεξάρτητες.

Ενδεικτικά, συνεργάζεται με ξενοδοχειακές μονάδες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα, γιοτ, φουσκωτά. Ο εκάστοτε εκδρομέας μπορεί να βρει αναλυτικές πληροφορίες στα προσφερόμενα πακέτα δραστηριοτήτων για την διαμονή των εκδρομέων.

Επιπλέον, συνεργάζεται με Catering, εστιατόρια για τα οποία ο εκάστοτε εκδρομέας μπορεί να βρει αναλυτικές πληροφορίες στα προσφερόμενα πακέτα δραστηριοτήτων.

6:  Φωτογραφία και βίντεο Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες φωτογραφίζονται και βιντεοσκοπούνται. Όλο το υλικό χρησιμοποιείται από το explor.gr για τις προωθητικές του δραστηριότητες (μπροσούρες, ιστότοπος, διαφημίσεις κ.λπ.). Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να εμφανιστείτε στο διαφημιστικό μας υλικό, θα πρέπει να μας στείλετε γραπτή δήλωση. Συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302, βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 7/2018

7.  Λοιποί όροι

Αν οποιοσδήποτε από τους παρόντες κριθεί παράνομος, άκυρος ή για οποιοδήποτε λόγο ανεφάρμοστος, τότε αυτή η διάταξη θα θεωρείται ως ανίσχυρη, χωρίς να επηρεάζεται η εγκυρότητα των λοιπών όρων. Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν το συμφωνητικό μεταξύ εταιρείας και Χρήστη σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας. Οι Όροι Χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με τη δημοσίευσή τους στο παρόν πεδίο της Ιστοσελίδας μας.

Ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας όπως πηγάζουν από τους Όρους Χρήσης. Οι Όροι Χρήσης σε αυτή την περίπτωση θα αναπτύσσουν τα αποτελέσματά τους και για τους τυχόν διαδόχους μας, καθολικούς ή ειδικούς. Η αδυναμία οποιουδήποτε μέρους να επιμείνει στην εφαρμογή των παρόντων και τη συμμόρφωση του άλλου μέρους με τους Όρους Χρήσης ή να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης, δε θα λαμβάνεται υπόψη ως αποποίηση του δικαιώματος. Το δικαίωμα παραμένει ισχυρό σε κάθε περίπτωση.

Οι όροι συμμετοχής μπορεί να τροποποιηθούν από την Εταιρεία οποτεδήποτε και ισχύουν από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης 06 / 02 / 2022